• Image of Sashiko Kimono catalog Cyuzaburou Tanaka Collection
  • Image of Sashiko Kimono catalog Cyuzaburou Tanaka Collection
  • Image of Sashiko Kimono catalog Cyuzaburou Tanaka Collection
  • Image of Sashiko Kimono catalog Cyuzaburou Tanaka Collection
  • Image of Sashiko Kimono catalog Cyuzaburou Tanaka Collection

786 peaces catalog collection of boro and traditional japanese workwear
from Tsugaru region & Southern
sashiko,hishizashi,koginnsashi

Sold Out